Có loài nào bị đông lạnh nhiều năm xong vẫn sống được không?

  1. Khoa học

Các bộ phim quái vật hay có mấy con mà bị đóng băng mấy ngàn năm sau đó tan băng lại sống dậy. Không biết ngoài thực tế có loài nào có thể hồi sinh sau khi giã đông không ?

Từ khóa: 

động vật

,

đông lạnh

,

khoa học