Ai có quyền quy định lương của Chủ tịch nước?

  1. Xã hội

Mình có tìm hiểu thì thấy tổng thống Donald Trump nhận lương khoảng 1 USD/năm. Trong khi đó Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long với mức lương khoảng 2,2 triệu USD/năm.

Như vậy chủ tịch nước mình có nhận lương không nhỉ? Và số tiền là bao nhiêu? Ai có quyền quy định lương của Chủ tịch nước và dựa trên các căn cứ nào?

Từ khóa: 

lương

,

chủ tịch nước

,

chính trị

,

xã hội

Gửi bạn tham khảo thêm. Từ ngày 1/7/2019 mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng lên 1,490.000 triệu đồng/tháng.

Mức lương của Chủ tịch nước từ ngày 1/7/2019 là 19.370.000 đồng.

Mức lương của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đều là 18.625.000 đồng.

Trả lời

Gửi bạn tham khảo thêm. Từ ngày 1/7/2019 mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng lên 1,490.000 triệu đồng/tháng.

Mức lương của Chủ tịch nước từ ngày 1/7/2019 là 19.370.000 đồng.

Mức lương của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đều là 18.625.000 đồng.

Nhà nước

Nhà Nước pháp quyền thì tất nhiên đc cơ quan lập pháp quy định rồi.

Lương chức vụ, phụ cấp chức vụ của Lãnh đạo Nhà nước được tính dựa trên Bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Nhà nước Ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Lương chức vụ của Lãnh đạo Đảng được tính dựa trên Bảng lương chức vụ lãnh đạo Đảng, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Ban hành kèm theo Quyết định số 128-QĐ/TW, ngày 14-12-2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Lương của chủ tịch hay các vị lãnh đạo kể cả cb cvc nn là đều do quốc hội bạn nhé