Chỗ tớ đang là 31°C 😊 còn chỗ mấy cậu thì sao?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Nóng như cái lò

Oi bức như cuksuk

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

20 độ ( tính theo nhiệt độ phòng ), còn nhiệt độ ngoài phòng chắc cũng cỡ 35-36 😂😂 , Coi bộ nắng 🌞🌞 ở chỗ mình khá gắt .
Trả lời
20 độ ( tính theo nhiệt độ phòng ), còn nhiệt độ ngoài phòng chắc cũng cỡ 35-36 😂😂 , Coi bộ nắng 🌞🌞 ở chỗ mình khá gắt .

26 độ. Đâu gì nóng bức đâu ta.

Nhưng mà cuối tháng cầm cái bill tiền điện có khi ngất 🤣🤣

Ngoài trời chắc cũng 37-38 độ là ít