1. Trí tuệ nhân tạo

AI4Life có gì thú vị?

Có bạn nào đã trực tiếp tham dự sự kiện này, có thể chia sẻ một chút cảm nhận của bạn về AI4Life nhé.

Từ khóa: trí tuệ nhân tạo
Mình có tham dự hội thảo AI4life này, và có cảm nhận đây là hội thảo rất bổ ích với những bài chia sẻ của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực AI người Việt trong và ngoài nước. Ngoài ra, ở buổi thứ 2, có techshow là nơi các công ty trình làng những công nghệ AI khá tiềm năng. Chi tiết các bài talk đã có slide trên trang chủ. Mình sẽ điểm lại các bài nổi bật ở các bài sau.

Trả lời

Mình có tham dự hội thảo AI4life này, và có cảm nhận đây là hội thảo rất bổ ích với những bài chia sẻ của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực AI người Việt trong và ngoài nước. Ngoài ra, ở buổi thứ 2, có techshow là nơi các công ty trình làng những công nghệ AI khá tiềm năng. Chi tiết các bài talk đã có slide trên trang chủ. Mình sẽ điểm lại các bài nổi bật ở các bài sau.