An ninh ở Pháp như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

So với các nước Châu Âu khác, Pháp là một nước có an ninh khá tốt. Tuy nhiên cũng có vài khu ở Pari mà người nước ngoài không nên đi một mình vào buổi tối như Pigalle, Barbès-Rochechouart, Montmartre, Belleville. Theo đánh giá, phía bắc và phía đông của Pari thường nguy hiểm hơn phía nam và tây. Đặc biệt Khu Quartier Belsunce ở Marseille không an toàn bằng các khu khác. Ở phía Nam của Pháp, nhất là Côte d'Azur và Provence lại là những khu kém an toàn so với phía Bắc. Cho nên, quan trọng nhất là bạn nên cẩn thận khi đi trong đám đông nhớ luôn giữ túi sách sát mình. Khi khẩn cấp, hãy gọi số 17 để nhận được sự giúp đỡ của cảnh sát.
Trả lời
So với các nước Châu Âu khác, Pháp là một nước có an ninh khá tốt. Tuy nhiên cũng có vài khu ở Pari mà người nước ngoài không nên đi một mình vào buổi tối như Pigalle, Barbès-Rochechouart, Montmartre, Belleville. Theo đánh giá, phía bắc và phía đông của Pari thường nguy hiểm hơn phía nam và tây. Đặc biệt Khu Quartier Belsunce ở Marseille không an toàn bằng các khu khác. Ở phía Nam của Pháp, nhất là Côte d'Azur và Provence lại là những khu kém an toàn so với phía Bắc. Cho nên, quan trọng nhất là bạn nên cẩn thận khi đi trong đám đông nhớ luôn giữ túi sách sát mình. Khi khẩn cấp, hãy gọi số 17 để nhận được sự giúp đỡ của cảnh sát.