Bệnh Basedow mang nhiều tên gọi khác nhau

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

dễ kích thích thay đổi tính tình, dễ cảm xúc, nói nhiều, bất an, không tập trung tư tưởng, mất ngủ. C. Rối loạn vận mạch ngoại vi, mặt khi đỏ khi tái, tăng tiết nhiều mồ hôi, lòng bàn tay, chân ẩm. D. Phản xạ gân xương có thể bình thường, tăng hoặc giả
Trả lời
dễ kích thích thay đổi tính tình, dễ cảm xúc, nói nhiều, bất an, không tập trung tư tưởng, mất ngủ. C. Rối loạn vận mạch ngoại vi, mặt khi đỏ khi tái, tăng tiết nhiều mồ hôi, lòng bàn tay, chân ẩm. D. Phản xạ gân xương có thể bình thường, tăng hoặc giả