Cơ hội việc làm của ngành Hóa phân tích sau khi ra trường?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thực tế công việc của ngành hóa phân tích khi ra trường thường không khác nhiều so với thí nghiệm lúc đi học, chỉ có khác về máy móc, thiết bị hiện đại hơn và đầy đủ hơn. Sau khi ra trường, bạn có thể làm việc ở cá ctrung tâm phân tích đo lường như phòng thí nghiệm của Trung tâm 3, SGS, GL...
Trả lời
Thực tế công việc của ngành hóa phân tích khi ra trường thường không khác nhiều so với thí nghiệm lúc đi học, chỉ có khác về máy móc, thiết bị hiện đại hơn và đầy đủ hơn. Sau khi ra trường, bạn có thể làm việc ở cá ctrung tâm phân tích đo lường như phòng thí nghiệm của Trung tâm 3, SGS, GL...