Ảnh hưởng của đạo giáo Nhật Bản đến Đời sống xã hội

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Xem phong thủy: người Nhật cũng hay dựa vào phong thủy để cầu may, dùng các yếu tố địa lý để bói âm dương + Người Nhật cũng mê tín và đi xem bói. Các phương pháp sử dụng trong bói toán của Nhật là: -Meisen: bói dựa vào ngày sinh. -Bokusen: sử dụng vật thể để tìm lời khuyên: bài tarot, quả cầu thủy tinh… -Sousen: sử dụng hình dạng của đối tượng: chỉ tay, giấc mơ… -Ketsueki: sử dụng nhóm máu nói lên tính cách, sức khỏe… Theo TV Tokyo, người Nhật tiêu 1,2 tỉ JPY( khoảng 252 tỉ đồng) cho việc bói toán mỗi năm. Cũng bởi nhu cầu xem bói mà ở Nhật có các công ty kinh doanh website bói toán. Điển hình là công ty Zappalas Inc- với hơn 220 website bói toán, với phí là 300 JPY/ tháng( khoảng 60.000 đồng) cho 1 dịch vụ.
Trả lời
Xem phong thủy: người Nhật cũng hay dựa vào phong thủy để cầu may, dùng các yếu tố địa lý để bói âm dương + Người Nhật cũng mê tín và đi xem bói. Các phương pháp sử dụng trong bói toán của Nhật là: -Meisen: bói dựa vào ngày sinh. -Bokusen: sử dụng vật thể để tìm lời khuyên: bài tarot, quả cầu thủy tinh… -Sousen: sử dụng hình dạng của đối tượng: chỉ tay, giấc mơ… -Ketsueki: sử dụng nhóm máu nói lên tính cách, sức khỏe… Theo TV Tokyo, người Nhật tiêu 1,2 tỉ JPY( khoảng 252 tỉ đồng) cho việc bói toán mỗi năm. Cũng bởi nhu cầu xem bói mà ở Nhật có các công ty kinh doanh website bói toán. Điển hình là công ty Zappalas Inc- với hơn 220 website bói toán, với phí là 300 JPY/ tháng( khoảng 60.000 đồng) cho 1 dịch vụ.