Biểu tượng của nước Pháp là con gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Gà trống Gô-loa hay còn được biết đến với cái tên "Gallus Gallus" là một trong những biểu tượng nổi tiếng của nước Pháp. Hàng trăm năm nay, nó được coi là tượng trưng cho sự chân thành và tươi sáng.
Trả lời
Gà trống Gô-loa hay còn được biết đến với cái tên "Gallus Gallus" là một trong những biểu tượng nổi tiếng của nước Pháp. Hàng trăm năm nay, nó được coi là tượng trưng cho sự chân thành và tươi sáng.