Ảnh hưởng của hoạt động nhân sinh đến môi trường địa chất?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ảnh hưởng của hoạt động nhân sinh đến môi trường địa chất - Hoạt động công nghiêp: Khai thác chế biến khoáng sản, chế tạo máy móc, làm biến đổi bề mặt địa hình, hạ thấp mực nước ngần, ô nhiễm môi trường đất, nước - Hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp: chuyển đất rừng thành đất nông nghiệp làm mất đi nhiều loại động, thực vật quý hiếm, tăng xói mòn đất, thay đổi khả năng điều hoà nước và biến đổi khí hậu, phá vỡ trạng thái cân bằng tự nhiên, gây lũ tràn và bồi lấp phù sa (đắp đê, thủy lợi) - Xây dựng, giao thông vận tải: thảm thực vật, động vật bị bê tông hóa - Thương mại, du lịch: gia tăng ô nhiễm không khí, nước, tiếng ồn, tài nguyên thiên nhiên xuống cấp. Cụ thể: các bãi phế liệu xây dựng, chặt phá rừng ngập mặn xây dựng bến cảng, ô nhiễm nguồn nước do dầu, khí CO2; hệ sinh thái và đa dạng sinh học bị suy giảm nghiêm trọng, ...
Trả lời
Ảnh hưởng của hoạt động nhân sinh đến môi trường địa chất - Hoạt động công nghiêp: Khai thác chế biến khoáng sản, chế tạo máy móc, làm biến đổi bề mặt địa hình, hạ thấp mực nước ngần, ô nhiễm môi trường đất, nước - Hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp: chuyển đất rừng thành đất nông nghiệp làm mất đi nhiều loại động, thực vật quý hiếm, tăng xói mòn đất, thay đổi khả năng điều hoà nước và biến đổi khí hậu, phá vỡ trạng thái cân bằng tự nhiên, gây lũ tràn và bồi lấp phù sa (đắp đê, thủy lợi) - Xây dựng, giao thông vận tải: thảm thực vật, động vật bị bê tông hóa - Thương mại, du lịch: gia tăng ô nhiễm không khí, nước, tiếng ồn, tài nguyên thiên nhiên xuống cấp. Cụ thể: các bãi phế liệu xây dựng, chặt phá rừng ngập mặn xây dựng bến cảng, ô nhiễm nguồn nước do dầu, khí CO2; hệ sinh thái và đa dạng sinh học bị suy giảm nghiêm trọng, ...