1. Khoa học

Antimater có thật không?

Từ khóa: khoa học
mình dù có học rất nhiều về phản hạt nhưng cũng ko thể hiểu rõ về nó được. Như kiểu vật chất là vật chất, nó đều tuân theo các định luật vật lý, and then antimatter kicks in :D

Trả lời

mình dù có học rất nhiều về phản hạt nhưng cũng ko thể hiểu rõ về nó được. Như kiểu vật chất là vật chất, nó đều tuân theo các định luật vật lý, and then antimatter kicks in :D

Hình như bạn type thiếu một chữ "t". Antimatter mới có nghĩa, là một khái niệm trong vật lý lượng tử, là "phản vật chất". Phản vật chất tạo ra bởi sự liên kết giữa các phản hạt. Trước đây phản vật chất xuất phát từ trí tưởng tượng của con người nhưng sau này đã có một số bằng chứng về sự tồn tại của nó. Hiện nay theo mình đọc được thì con người đã tạo ra được phản vật chất nhưng giá thành rất đắt vì quá trình tạo vô cùng khó khăn & nhu cầu lớn.

Phản vật chất và phản hạt theo vật lý hiện đại là có tồn tại, hiện nay con người đã có thể tạo ra phản vật chất trong thời gian ngắn với các máy gia tốc.

Antimate là gì bạn?