Bad-trip là gì và nó có liên quan gì tới các trạng thái thức thần không?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Bad-Trip trong tiếng Anh (hay Le Blanc trong tiếng pháp) là từ để diễn tả trạng thái không được mong đợi của người sử dụng cần sa. Người sử dụng cần sa dưới tác động của thành phần THC khi rơi vào Bad-Trip sẽ cảm thấy rất khó chịu, có những suy nghĩ sợ hãi, thậm chí bị ảo giác và muốn nằm nghỉ.
Người sử dụng khi rơi vào Bad-Trip sẽ có cảm giác muốn nôn mửa, ngủ nghỉ, không muốn làm gì, bị hoa mắt, chóng mặt và người ta thường sử dụng ngôn ngữ đường phố để chỉ người bị rơi vào Bad-Trip hay còn gọi là K.O (knock-out). Trong trường hợp bị Bad-Trip quá mạnh thì người sử dụng có thể rơi vào trạng thái hôn mê (trường hợp này thường gặp ở những người mới sử dụng cần sa và sử dụng với số lượng lớn).
Nói nôm na là phê, phê cần, phê đồ đấy :))))
Trả lời
Bad-Trip trong tiếng Anh (hay Le Blanc trong tiếng pháp) là từ để diễn tả trạng thái không được mong đợi của người sử dụng cần sa. Người sử dụng cần sa dưới tác động của thành phần THC khi rơi vào Bad-Trip sẽ cảm thấy rất khó chịu, có những suy nghĩ sợ hãi, thậm chí bị ảo giác và muốn nằm nghỉ.
Người sử dụng khi rơi vào Bad-Trip sẽ có cảm giác muốn nôn mửa, ngủ nghỉ, không muốn làm gì, bị hoa mắt, chóng mặt và người ta thường sử dụng ngôn ngữ đường phố để chỉ người bị rơi vào Bad-Trip hay còn gọi là K.O (knock-out). Trong trường hợp bị Bad-Trip quá mạnh thì người sử dụng có thể rơi vào trạng thái hôn mê (trường hợp này thường gặp ở những người mới sử dụng cần sa và sử dụng với số lượng lớn).
Nói nôm na là phê, phê cần, phê đồ đấy :))))