Bạn áp dụng tâm lý, tâm thần như thế nào vào việc hiểu đời sống cá nhân?

  1. Tâm lý học

giả dụ là bạn đang đi mua sắm. điều gì làm bạn lựa chọn đồ dùng mua sắm là tâm lý hay tâm thần

Từ khóa: 

bí mật cá nhân

,

tâm lý học

Có thể cho mình hỏi chút trước khi trả lời với, tâm lý và tâm thần khác nhau thế nào vậy bạn? :D

Trả lời

Có thể cho mình hỏi chút trước khi trả lời với, tâm lý và tâm thần khác nhau thế nào vậy bạn? :D