1. Tâm lý học

Khi bạn học giỏi các môn xã hội mà bố mẹ và gia đình cứ bắt theo các ngành tự nhiên thì làm thế nào?

Mình sắp thi tốt nghiệp. Mình thích các môn xã hội, như Văn, Sử, Địa lắm. Nhưng bố mẹ mình lại muốn mình học ngành y. Mình nên làm thế nào các bạn?
Từ khóa: Tâm lý học

bạn cứ việc nói rõ với bố mẹ chứ làm công việc mà mình không đam mê thì khổ lắm, còn nếu bố mẹ không đồng ý thì bạn từ từ thuyết phục chứ đừng nóng giận làm bố mẹ bạn buồn, ví dụ mẹ bạn dễ bị thuyết phục nhất thì biến mẹ thành đồng minh, rầu nhờ mẹ thuyết phục bố, dần cũng phải đồng ý thôi.

Trả lời

bạn cứ việc nói rõ với bố mẹ chứ làm công việc mà mình không đam mê thì khổ lắm, còn nếu bố mẹ không đồng ý thì bạn từ từ thuyết phục chứ đừng nóng giận làm bố mẹ bạn buồn, ví dụ mẹ bạn dễ bị thuyết phục nhất thì biến mẹ thành đồng minh, rầu nhờ mẹ thuyết phục bố, dần cũng phải đồng ý thôi.

Bạn nên kiên quyết, tưởng bắt theo kỹ sư thì còn tạm, chứ bác sỹ 29.5 còn rớt. Bạn lại ko thích tự nhiên thì đăng ký chỉ như để lấy kinh nghiệm. Bạn nên chọn công việc thích hợp với mình. Hướng nghiệp xung quanh chỉ làm tham khảo thôi.

Giải thích để ba me hiểu vết sở Thi Cha cua mình để có điều kiện phát huy

Giờ này chuyển khối có phải là hơi chậm không nhỉ. Bạn cố gắng thuyết phục giải thích với bế́ mẹ về sở trường cuả bạn xem. Tính ra thì chọn công việc yêu thích vẫn cảm thấy vui hơn là chọn cái không yêu thích. Nghề nó cũng chọn bạn. Mình thấy giờ này quá trễ để chọn lại rồi đấy. Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt, thi tốt nha.