Bạn Bè hay Bè Bạn

  1. Phong cách sống

Bạn bè nhiều hay ít không quan trọng. Người luôn bên cạnh mình bất kể mưa gió hay bão táp mới là người quan trọng. Chú chim này là một trong những bạn luôn đến bên mình bất cứ lúc nào. 😁

 

Từ khóa: 

phong cách sống

Nó có thể hót cho vui tai nhưng nó không thể cho bạn vay tiền đâu. Lúc nghèo khó vẫn cần 1 người bạn chân thành hoặc một cô vợ chân tình. Chim chóc để vui chơi thôi kkkk 😆

Trả lời

Nó có thể hót cho vui tai nhưng nó không thể cho bạn vay tiền đâu. Lúc nghèo khó vẫn cần 1 người bạn chân thành hoặc một cô vợ chân tình. Chim chóc để vui chơi thôi kkkk 😆

Ô cho xuổng chuồng như vậy mà nó không bay đi luôn à anh? Bọn này thường chỉ ra ngoài lồng là đau tim lắm...