Bản chất của lá the Chariot là gì?

  1. Chiêm tinh

Từ khóa: 

tarot

,

chiêm tinh

Bạn dành thời gian đọc hai bài viết này nhé:

Tôi không chỉ ra đâu là bản chất lá bài, bởi nếu muốn tìm ra bản chất thì bạn cần tự dành thời gian nghiền ngẫm để hiểu thay vì hỏi người khác.

Tặng bạn câu "Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường" để bạn tự suy luận thêm.

Trả lời

Bạn dành thời gian đọc hai bài viết này nhé:

Tôi không chỉ ra đâu là bản chất lá bài, bởi nếu muốn tìm ra bản chất thì bạn cần tự dành thời gian nghiền ngẫm để hiểu thay vì hỏi người khác.

Tặng bạn câu "Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường" để bạn tự suy luận thêm.