Bạn cho những cuốn sách nào đang làm ô nhiễm người đọc?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Tui nghĩ là tất cả các cuốn sách :v vì nó nhồi vào đầu người đọc đủ thứ linh tinh mà chẳng cho họ cơ hội để suy nghĩ độc lập hậu quả là đẻ ra tình trạng thừa thầy thiếu thợ,ông nào nói cũng thích nói cho hay mà chả có ông nào thích làm cho ra hồn

Trả lời

Tui nghĩ là tất cả các cuốn sách :v vì nó nhồi vào đầu người đọc đủ thứ linh tinh mà chẳng cho họ cơ hội để suy nghĩ độc lập hậu quả là đẻ ra tình trạng thừa thầy thiếu thợ,ông nào nói cũng thích nói cho hay mà chả có ông nào thích làm cho ra hồn