Tại sao Osho lại được nhiều tín đồ theo?

  1. Tâm linh

  2. Tôn giáo

Từ khóa: 

tâm linh

,

tôn giáo

Nói về Osho thì mình chỉ dùng đúng cụm từ "phi thường và kì quặc" để mô tả. Ông ta có sức hút mạnh mẽ về đạo lý nhưng lại đưa tư tưởng nổi loạn so với đạo đức truyền thống vào để dạy các tín đồ.

Ban đầu mình là người có suy nghĩ khá cứng và không chấp nhận sự nổi loạn trong giáo lý nhưng khi thực chứng các trải nghiệm khác nhau trong thiền, đặc biệt là khi lần lượt đi sâu vào từng lớp tâm thức thì mình lại phải công nhận ông vẫn có bộ óc thiên tài. Dù đến giờ mình vẫn không phải tín đồ Osho nhưng đã linh hoạt hơn tham khảo các bài giảng của ông để xem xét quá trình thực hành.

Trả lời

Nói về Osho thì mình chỉ dùng đúng cụm từ "phi thường và kì quặc" để mô tả. Ông ta có sức hút mạnh mẽ về đạo lý nhưng lại đưa tư tưởng nổi loạn so với đạo đức truyền thống vào để dạy các tín đồ.

Ban đầu mình là người có suy nghĩ khá cứng và không chấp nhận sự nổi loạn trong giáo lý nhưng khi thực chứng các trải nghiệm khác nhau trong thiền, đặc biệt là khi lần lượt đi sâu vào từng lớp tâm thức thì mình lại phải công nhận ông vẫn có bộ óc thiên tài. Dù đến giờ mình vẫn không phải tín đồ Osho nhưng đã linh hoạt hơn tham khảo các bài giảng của ông để xem xét quá trình thực hành.