Kinh nghiệm học Tiếng Pháp, bạn học bao lâu thì đọc được báo, nghe được tiếng?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngoại ngữ