Những trận chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Theo thống kê thuần thì thời hiện đại có: ww1, ww2,..
Cận đại có: Thái Bình Thiên quốc, chiến tranh Napoleon, các cuộc chiến của nhà Tây Sơn, chiến tranh Minh - Thanh, chiến tranh kế vị Tây Ban Nha,...
Trung đại có: thập tự trinh, các cuộc chiến của Mông Cổ, Loạn An Sử, chiến tranh Tống - Lý, chiến tranh Minh - Đại Ngu,..
Cổ đại có: Tam Quốc, chiến tranh Hy Lạp - Ba Tư, các cuộc viễn chinh của Alexander Đại đế, chiến tranh Punic, quá trình thống nhất Trung Quốc của nhà Tần...
Trả lời
Theo thống kê thuần thì thời hiện đại có: ww1, ww2,..
Cận đại có: Thái Bình Thiên quốc, chiến tranh Napoleon, các cuộc chiến của nhà Tây Sơn, chiến tranh Minh - Thanh, chiến tranh kế vị Tây Ban Nha,...
Trung đại có: thập tự trinh, các cuộc chiến của Mông Cổ, Loạn An Sử, chiến tranh Tống - Lý, chiến tranh Minh - Đại Ngu,..
Cổ đại có: Tam Quốc, chiến tranh Hy Lạp - Ba Tư, các cuộc viễn chinh của Alexander Đại đế, chiến tranh Punic, quá trình thống nhất Trung Quốc của nhà Tần...