Nhà xuất bản nào ở Việt Nam bán được nhiều sách nhất?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Sách

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

,

sách

Cái này cần phải phân ra giữa nxb tư nhân và nhà nước chớ cao bằng thì ai qua được nxb giáo dục khi năm nào cũng đc đặt hàng từ bộ và các trường đều như vắt chanh

Còn bên tư nhân chắc Nhã Nam vẫn đầu bảng, đó là theo hiểu biết của mình hồi còn đi bán sách năm 2013-2015

Trả lời

Cái này cần phải phân ra giữa nxb tư nhân và nhà nước chớ cao bằng thì ai qua được nxb giáo dục khi năm nào cũng đc đặt hàng từ bộ và các trường đều như vắt chanh

Còn bên tư nhân chắc Nhã Nam vẫn đầu bảng, đó là theo hiểu biết của mình hồi còn đi bán sách năm 2013-2015

Đi hội sách mà thấy mấy gian hàng hoành tráng của nxb nào thì chắc là chỗ ấy nha cậu:>>>

Cái này chắc chỉ có nằm vùng mới biết :))