Twitter là thế giới ngầm "nội dung 18+" tự sản xuất?

  1. Giới tính

  2. Luật pháp

  3. Truyền thông đa phương tiện

Từ khóa: 

giới tính

,

luật pháp

,

truyền thông đa phương tiện

Đúng vậy. Từ khi Tumblr quét và cấm tất cả các nội dung phản cảm, khiêu dâm thì hầu hết các user của Tumblr chuyển nhà lấn sân sang mảnh đất màu mỡ là twitter :D đã xôm lại càng xôm 🤷‍♂️ Giờ twitter không khác gì cái động xem pỏn r

Trả lời

Đúng vậy. Từ khi Tumblr quét và cấm tất cả các nội dung phản cảm, khiêu dâm thì hầu hết các user của Tumblr chuyển nhà lấn sân sang mảnh đất màu mỡ là twitter :D đã xôm lại càng xôm 🤷‍♂️ Giờ twitter không khác gì cái động xem pỏn r