Bạn chơi được bao nhiêu môn thể thao?

  1. Thể thao

Từ khóa: 

thể thao

Sơ sơ thì tầm 4 môn. Co môn thích nhất là bơi nè, môn bóng chuyền, cầu lông và bóng rổ nữa. Đó là những môn gọi là có chút trình độ còn những môn mà gà mờ thì hầu như biết sơ sơ

Trả lời

Sơ sơ thì tầm 4 môn. Co môn thích nhất là bơi nè, môn bóng chuyền, cầu lông và bóng rổ nữa. Đó là những môn gọi là có chút trình độ còn những môn mà gà mờ thì hầu như biết sơ sơ