Bạn có hiểu về nghệ thuật Drag Queen ở Việt Nam?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

Câu trả lời của mình là không trừ việc nhân thông tin mang tính thời sự thì mấy thứ khác mình luôn né xa. Tính ra trừ zalo vs Pinterest rất ít khi mình cập nhật thông tin. Còn nghệ thuật nếu như không có ích cho công việc hay mang tính thực tế thì dẹp dẹp hết. Thi thoảng xem vài bộ phim tài liệu hoặc về chủ đề chiến tranh cùng phim tâm lý còn lại thì không quan tâm lắm. Thành ra em gái luôn chê mình là người tối cổ mà.
Trả lời
Câu trả lời của mình là không trừ việc nhân thông tin mang tính thời sự thì mấy thứ khác mình luôn né xa. Tính ra trừ zalo vs Pinterest rất ít khi mình cập nhật thông tin. Còn nghệ thuật nếu như không có ích cho công việc hay mang tính thực tế thì dẹp dẹp hết. Thi thoảng xem vài bộ phim tài liệu hoặc về chủ đề chiến tranh cùng phim tâm lý còn lại thì không quan tâm lắm. Thành ra em gái luôn chê mình là người tối cổ mà.