95 phần trăm bia là nước. Thế tại sao uống bia lại làm cơ thể ta mất nước?

  1. Khoa học

Lạ nhỉ nó cũng là 1 loại nước, uống vào giúp giải khát vậy mà sao lại làm cơ thể mất nước hơn?

Từ khóa: 

khoa học

Nguyên lý khoa học rất cơ bản thôi. Bạn uống bia vào cơ thể môi trường trong cơ thể bạn sẽ có nồng độ cao hơn bên ngoài vậy thì nước sẽ di chuyển từ nơi có nồng độ cao qua môi trường có nồng độ thấp từ đó làm bạn mất nước

Trả lời

Nguyên lý khoa học rất cơ bản thôi. Bạn uống bia vào cơ thể môi trường trong cơ thể bạn sẽ có nồng độ cao hơn bên ngoài vậy thì nước sẽ di chuyển từ nơi có nồng độ cao qua môi trường có nồng độ thấp từ đó làm bạn mất nước