Bạn chọn môi trường Nhà nước hay Tư nhân?

Nhà nước và Tư nhân đều có điểm mạnh yếu riêng. Bạn hiện đang công tác, làm việc ở môi trường nào? Có thể giải thích lựa chọn này không?

Từ khóa: Hướng nghiệp, Cơ hội nghề nghiệp

Tư nhé mà đơn giản là vì nó thoải mái không phức tạp ít áp lực mà còn được chìm nổi trong đời đề nghe người ta kể chuyện đời cực thật luôn :v

Trả lời

Tư nhé mà đơn giản là vì nó thoải mái không phức tạp ít áp lực mà còn được chìm nổi trong đời đề nghe người ta kể chuyện đời cực thật luôn :v

Thế tôi hỏi mục tiêu của bạn là gì ?

Thì mới chọn môi trường mà bạn muốn.

" Vật chất quyết định ý thức nhưng ý thức cũng tác động lại vật chất " nên xác định rõ mục tiêu của mình vào.