Bạn có bị thu hút bởi những người bí ẩn, khó hiểu không?

Những người bí ẩn luôn tạo ra một sức hút nào đó khiến mình tò mò. Bạn thì sao?

Từ khóa: thu hút, bí ẩn, Tâm lý học

Mình lười, nên thích bộc bạch rõ ràng với nhau hơn. Nếu tò mò lắm, mình sẽ lặn lội tìm thông tin. Nếu không tìm được, thì có nghĩa là họ cực đề cao sự riêng tư, và mình không nên xen vào.

Trả lời

Mình lười, nên thích bộc bạch rõ ràng với nhau hơn. Nếu tò mò lắm, mình sẽ lặn lội tìm thông tin. Nếu không tìm được, thì có nghĩa là họ cực đề cao sự riêng tư, và mình không nên xen vào.