Khoảnh khắc nào bạn cảm thấy yêu bố mẹ nhiều nhất?

Từ khóa: khoảnh khắc, yêu bố mẹ, Tâm sự cuộc sống

Lúc nào mình cũng rất yêu bố mẹ. Nhưng khi mình thực sự cảm nhận rõ nhất đó có lẽ là khi mình lần đầu tiên sống xa nhà xa bố mẹ để đi học đại học. Mình nhớ bố mẹ lắm, cái lúc mình tiễn bố mẹ về hôm nhập học ấy, mình khóc mà không dám cho bố mẹ biết, hình như lúc ấy mẹ cũng đang sụt sùi. Không hiểu sao cảm giác mình đi học đại học, bố mẹ tằn tiện hơn, bữa cơm nhìn đạm bạc lắm, mình cứ suy nghĩ mãi, nhưng mình xin cái gì, muốn học cái gì bố đều chu cấp ngay lập tức chẳng để mình phải đợi, mua phải mua cái tốt nhất, học phải tìm cái chất lượng đắt tí cũng được. Nhà đã ít người giờ lại còn ít hơn, còn có 2 bố mẹ. Trước chỉ thích được sống xa nhà để được tự do thoải mái, lúc được rồi thì lại chỉ muốn về nhà với bố mẹ, chưa bao giờ nhớ nhà như khi đi học đại học. Trước cũng chỉ thích ăn hàng, ăn quán không thích cơm nhà, vậy mà lên đại học 1-2 tháng thì thèm bữa cơm nhà khủng khiếp. Lên đại học được gần 2 năm rồi, mình thương bố mẹ hơn rất rất nhiều và luôn tự động viên bản thân cố gắng để có thể trả ơn được bố mẹ, có thể nuôi được bố mẹ

Trả lời

Lúc nào mình cũng rất yêu bố mẹ. Nhưng khi mình thực sự cảm nhận rõ nhất đó có lẽ là khi mình lần đầu tiên sống xa nhà xa bố mẹ để đi học đại học. Mình nhớ bố mẹ lắm, cái lúc mình tiễn bố mẹ về hôm nhập học ấy, mình khóc mà không dám cho bố mẹ biết, hình như lúc ấy mẹ cũng đang sụt sùi. Không hiểu sao cảm giác mình đi học đại học, bố mẹ tằn tiện hơn, bữa cơm nhìn đạm bạc lắm, mình cứ suy nghĩ mãi, nhưng mình xin cái gì, muốn học cái gì bố đều chu cấp ngay lập tức chẳng để mình phải đợi, mua phải mua cái tốt nhất, học phải tìm cái chất lượng đắt tí cũng được. Nhà đã ít người giờ lại còn ít hơn, còn có 2 bố mẹ. Trước chỉ thích được sống xa nhà để được tự do thoải mái, lúc được rồi thì lại chỉ muốn về nhà với bố mẹ, chưa bao giờ nhớ nhà như khi đi học đại học. Trước cũng chỉ thích ăn hàng, ăn quán không thích cơm nhà, vậy mà lên đại học 1-2 tháng thì thèm bữa cơm nhà khủng khiếp. Lên đại học được gần 2 năm rồi, mình thương bố mẹ hơn rất rất nhiều và luôn tự động viên bản thân cố gắng để có thể trả ơn được bố mẹ, có thể nuôi được bố mẹ