Bạn có nhận ra được điều gì quý giá sau đại dịch COVID không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

covid 19

,

điều quý giá

,

tâm sự cuộc sống

Quyền lực và các mối quan hệ b ạ=)) ngày bình thường thì có tiền là sướng rồi, nhưng đến những lúc như thế này, có những vấn đề tiền cũng chả giải quyết được mà phải có quyền lực và các mối quan hệ quyền lực =)))

Trả lời

Quyền lực và các mối quan hệ b ạ=)) ngày bình thường thì có tiền là sướng rồi, nhưng đến những lúc như thế này, có những vấn đề tiền cũng chả giải quyết được mà phải có quyền lực và các mối quan hệ quyền lực =)))