Tuổi trẻ bạn có dám trải nghiệm và không ngại sai lầm không?

Từ khóa: tuổi trẻ, trải nghiệm, Phong cách sống

Ngã ở đâu đứng lên ở đó, hãy tận hưởng cuộc sống này. "Nếu cuộc sống này dễ dàng thì chúng ta đã không chào cuộc sống bằng tiếng khóc". Đừng vì sợ sai mà điều gì cũng không dám làm, không dám thử để rồi bỏ lỡ những cơ hội. Nhưng cũng không phải vì thế mà cho phép bản thân hời hợt với mọi thứ, nửa vời với mọi thứ vì nghĩ sai thì làm lại, sai thì thôi, sai thì thử cái khác. Sau mỗi lần sai, mỗi lần vấp ngã, phải học được điều gì đó có giá trị cho bản thân, phải không được phạm vào cái sai lầm đấy nữa, phải rút kinh nghiệm sâu sắc, phải tiến bộ từng ngày thì cái sai đấy mới là cái sai có giá trị. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều sẽ có thử thách riêng, việc của chúng ta là đừng quá sợ hãi mà cần phải chấp nhận và đối mặt... Ai va vấp trước người ấy trưởng thành trước vậy thôi.

Trả lời

Ngã ở đâu đứng lên ở đó, hãy tận hưởng cuộc sống này. "Nếu cuộc sống này dễ dàng thì chúng ta đã không chào cuộc sống bằng tiếng khóc". Đừng vì sợ sai mà điều gì cũng không dám làm, không dám thử để rồi bỏ lỡ những cơ hội. Nhưng cũng không phải vì thế mà cho phép bản thân hời hợt với mọi thứ, nửa vời với mọi thứ vì nghĩ sai thì làm lại, sai thì thôi, sai thì thử cái khác. Sau mỗi lần sai, mỗi lần vấp ngã, phải học được điều gì đó có giá trị cho bản thân, phải không được phạm vào cái sai lầm đấy nữa, phải rút kinh nghiệm sâu sắc, phải tiến bộ từng ngày thì cái sai đấy mới là cái sai có giá trị. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều sẽ có thử thách riêng, việc của chúng ta là đừng quá sợ hãi mà cần phải chấp nhận và đối mặt... Ai va vấp trước người ấy trưởng thành trước vậy thôi.

Tuổi trẻ chẳng ai cấm mình sai cả nhưng năm tháng tuổi trẻ cũng không đủ dài rộng để bản thân mắc sai lầm mãi.

Cần trải nghiệm để biết bản thân phù hợp với điều gì, dám sai 1 lần để sửa thay vì để cái sai đó trải dài mãi.