1. Nghệ thuật

Bạn có biết 5 bước để cảm thụ một bức tranh?

Nếu chưa biết các bước để cảm thụ một bức tranh thì cùng xem clip sau đây của nhóm Chuyện Tranh nhé!

Từ khóa: kể chuyện về tranh, cảm thụ hội họa, chuyện tranh, Nghệ thuật

nhìn vào thấy thích cái đã, đừng cố gượng ép cảm nhận khi bạn chả thích, với bản thân tôi, những tranh vẽ giống thật là sẽ đập vào mắt trước, còn trừu tượng như tranh của Picas hay Van Gogh thì phán ngay câu "vẽ cái lằng ngoằng gì nhìn chả ra làm sao" ai nói tôi quê tôi chịu, những tranh nỗi tiếng như Mona hay Bữa Tiệc Cuối Cùng trông dễ nhìn hơn chứ nhỉ

Trả lời

nhìn vào thấy thích cái đã, đừng cố gượng ép cảm nhận khi bạn chả thích, với bản thân tôi, những tranh vẽ giống thật là sẽ đập vào mắt trước, còn trừu tượng như tranh của Picas hay Van Gogh thì phán ngay câu "vẽ cái lằng ngoằng gì nhìn chả ra làm sao" ai nói tôi quê tôi chịu, những tranh nỗi tiếng như Mona hay Bữa Tiệc Cuối Cùng trông dễ nhìn hơn chứ nhỉ

Với những người ngoại đạo, làm thế nào để có thể cảm thụ được những bức tranh theo trường phái siêu thực, đôi khi hơi khó hiểu về chuẩn mực của "cái đẹp", ví dụ như Trang của Picasso?