1. Tài chính & Đầu tư

Bạn có đồng ý với quan điểm: Cách tiết kiệm tốt nhất là kiếm tiền?

Mọi người có đồng ý với quan điểm này không? Và mọi người đang kiếm tiền bằng cách nào?
Từ khóa: Tài chính & Đầu tư

Trả lời

kiếm tiền chỉ để nâng cao mức sống, ngày đi học, bố mẹ cho vài triệu 1 tháng vẫn thấy đủ. Giờ đi làm, chục triệu vẫn thấy thiếu =)))
Đôi khi tiêu tiền là động lực kiếm tiền. Tiết kiệm là cách tích trữ thôi, nếu không có tiền thì cũng không tiết kiệm được.