Bạn có muốn dành một tháng sống hoàn toàn cô độc tại một khu vực thiên nhiên tươi đẹp và biệt lập, với nơi nghỉ ngơi êm ấm và đầy đủ lương thực?

  1. Phong cách sống

  2. Du lịch

Từ khóa: 

phong cách sống

,

du lịch

Trong thời điểm này thì nhiều người sẽ có còn mình thì không. Phải cho mình đi với bạn bè cơ mình đi ngay

Trả lời

Trong thời điểm này thì nhiều người sẽ có còn mình thì không. Phải cho mình đi với bạn bè cơ mình đi ngay

2 tháng luôn đi, hết dịch là vừa :))))