Bạn Có Muốn Làm Bạn Với Một Người Suy Nghĩ Tiêu Cực ..?

Từ khóa: Tâm lý học

Bạn chỉ thấy người nào đó tiêu cực khi bạn cũng có mầm mống đó mà thôi. Nội tâm chúng ta như chiếc gương soi vậy. Nếu ở gần một người chỉ bàn lùi, làm bạn thấy mỏi mệt, lo lắng bất an vậy thì nên cách ly khỏi nguồn đó cho đến khi bạn đủ mạnh để xử lý họ. Hãy đặt câu hỏi vì sao tôi không thích người này như vậy, vì sao họ làm tôi mỏi mệt và tự giải quyết vấn đề đó của mình. Nội tâm bạn đủ cứng cáp vững chắc thì ở gần hay ở xa người có năng lượng thấp cũng không thể làm cho bạn ảnh hưởng được.

Trả lời

Bạn chỉ thấy người nào đó tiêu cực khi bạn cũng có mầm mống đó mà thôi. Nội tâm chúng ta như chiếc gương soi vậy. Nếu ở gần một người chỉ bàn lùi, làm bạn thấy mỏi mệt, lo lắng bất an vậy thì nên cách ly khỏi nguồn đó cho đến khi bạn đủ mạnh để xử lý họ. Hãy đặt câu hỏi vì sao tôi không thích người này như vậy, vì sao họ làm tôi mỏi mệt và tự giải quyết vấn đề đó của mình. Nội tâm bạn đủ cứng cáp vững chắc thì ở gần hay ở xa người có năng lượng thấp cũng không thể làm cho bạn ảnh hưởng được.

Tiêu cực vừa thôi, chứ tiêu cực quá thì nói chuyện khiến người nghe cảm thấy mệt mỏi lắm.

Lâu lâu ngồi nghe cũng đã mệt rồi, huống chi là làm bạn.