Trước Big Bang là gì Làm thế nào Big Bang có thể tự nổ Vật chất sau vụ nổ có trước đó hay được tạo thành sau vụ nổ?

Từ khóa: Khoa học

Trả lời