1. Marketing

Bạn có nghĩ chiêu giảm 40% giá bán lô xe đầu tiên của Vinfast Klara chỉ là một chiêu trò Marketing "hét giá thật cao để giảm xuống" của Vingroup không?

Mình đang có dự định sẽ mua con Vinfast Klara phiên bản pin Lithium ngay trong lô đầu tiên để nhận ưu đãi 40% giá thành của Vinfast.

Thực sự thì mình cũng chưa cần mua xe gấp, nhưng thấy ưu đãi như vậy minh cũng muốn mua ngay. Nhưng có nhiều người bảo đây chỉ là chiêu trò để câu khách thôi, cứ chờ các đợt sau hoặc các dòng xe sau thế nào cũng được ưu đãi tương tự.

Nếu là bài toán kinh tế thì mình có nên mua ngay đợt này không?

Từ khóa: xe vinfast, vinfast klara, giá xe vinfast, Marketing

Mình nghĩ rằng giá xe sẽ không giảm, trong ít nhất khoảng 2 năm tới, mà Vin sẽ bán xe với giá ưu đãi dành cho cư dân sống trong các dự án của Vin (ví dụ tiếp tục giảm 40% nếu là cư dân của Vin City). Đây là cách họ làm để vừa dễ bán chung cư, vừa dễ bán được xe (cách tương tự với các dịch vụ trước đây của VinMec và VinSchool).


Trả lời

Mình nghĩ rằng giá xe sẽ không giảm, trong ít nhất khoảng 2 năm tới, mà Vin sẽ bán xe với giá ưu đãi dành cho cư dân sống trong các dự án của Vin (ví dụ tiếp tục giảm 40% nếu là cư dân của Vin City). Đây là cách họ làm để vừa dễ bán chung cư, vừa dễ bán được xe (cách tương tự với các dịch vụ trước đây của VinMec và VinSchool).