1. Du học

Nếu có điều kiện, nên lựa chọn đi du học thạc sỹ rồi mới về Việt Nam đi làm hay đi làm vài năm rồi mới du học?

Sau khi học đại học xong, mình thấy nhiều người lựa chọn đi du học tiếp lên thạc sỹ ngay lập tức. Vì ngay lúc đó có thời gian, có thể đi học tiếng Anh, làm giấy tờ và chuẩn bị cho du học gọn gàng nhất. Trong khi đó nếu đi làm vài năm rồi mới đi du học thì có thể bạn sẽ bị lười, bị cuốn vào vòng xoáy kiếm tiền rồi không còn động lực để đi học tiếp nữa. Tuy nhiên bản thân các trường khi trao học bổng du học thạc sỹ lại thích và ưu tiên những bạn đã có kinh nghiệm đi làm vài năm rồi apply du học. Nếu có điều kiện, bạn sẽ đi du học rồi mới về đi làm hay sẽ đi làm vài năm rồi mới học? Bạn nghĩ cách nào sẽ tiết kiệm thời gian và hợp lý hơn?
Từ khóa: du học, học thạc sỹ, Du học