Bạn có sợ năm mới?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Sợ cảm giác thêm một năm mà mình chưa làm được điều gì đáng tự hào.

Sợ cảm giác ba mẹ thêm 1 tuổi

Sợ cảm giác bản thân ngày càng phải đương đầu với nhiều khó khăn hơn

Một năm mới là khởi đầu mới nhưng cũng thật nhiều nỗi lo

Từ khóa: 

sợ

,

năm mới

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Phải đương đầu thôi chứ biết sao, lấy những nỗi sợ đó làm động lực để cố gắng, biến thành cơ hội để nắm bắt. Mình thì nghĩ năm mới là cơ hội mới cho mình có thể làm mọi thứ, bắt đầu những điều mới, làm lại những gì thất bại của năm cũ. Mình thì mình sợ những ngày cuối năm khi nhìn lại 1 năm đã qua mình vẫn chưa có gì trong tay chưa làm được gì cho bố mẹ hơn là sợ năm mới

Trả lời

Phải đương đầu thôi chứ biết sao, lấy những nỗi sợ đó làm động lực để cố gắng, biến thành cơ hội để nắm bắt. Mình thì nghĩ năm mới là cơ hội mới cho mình có thể làm mọi thứ, bắt đầu những điều mới, làm lại những gì thất bại của năm cũ. Mình thì mình sợ những ngày cuối năm khi nhìn lại 1 năm đã qua mình vẫn chưa có gì trong tay chưa làm được gì cho bố mẹ hơn là sợ năm mới