Bạn có tin AI có thể thay thế sự sáng tạo của con người?

  1. Trí tuệ nhân tạo

Trong tương lai có khi nào con người sẽ hoàn toàn không phải "động não" nữa?

Từ khóa: 

trí tuệ nhân tạo

Hiện nay chúng ta đã sử dụng máy móc như một dạng công cụ hỗ trợ quá trình sáng tạo rất tốt. Ví dụ nhé: Bạn dùng Photoshop để hỗ trợ thiết kế, bạn dùng Xmind để hỗ trợ tư duy, dùng AutoCart để thiết kế nhà cửa ...
xmind-review

Đối với trí tuệ nhân tạo, hiện nay AI đã có thể sáng tạo được một số việc đơn giản như: viết báo dạng tin ngắn, viết truyện, làm thơ con cóc, vẽ tranh đơn giản ... Thế nhưng còn rất lâu nữa AI mới có thể thay thế được con người. Lý do là con người là 1 bộ siêu máy tính được thiết kế rất tốt với bộ não có khoảng 100 tỷ tế bào thần kinh. Các hệ thống AI tốt nhất hiện nay chạy Deep Learning cũng còn kém quá xa so với não người. Chưa kể các hệ thống siêu máy tính chạy rất tốn năng lượng, trong khi con người thì sử dụng một tài nguyên rất hạn chế. Thế nên sẽ còn khá lâu nữa máy móc mới thực sự vượt qua được con người.


Người ta vẫn nói, khi con người tạo ra được ASI (supper AI) thì con người đã bắt đầu có năng lực của chúa. Tuy vậy để vượt qua chúa thì sẽ còn rất lâu nữa.

Nguồn:

Trả lời
Hiện nay chúng ta đã sử dụng máy móc như một dạng công cụ hỗ trợ quá trình sáng tạo rất tốt. Ví dụ nhé: Bạn dùng Photoshop để hỗ trợ thiết kế, bạn dùng Xmind để hỗ trợ tư duy, dùng AutoCart để thiết kế nhà cửa ...
xmind-review

Đối với trí tuệ nhân tạo, hiện nay AI đã có thể sáng tạo được một số việc đơn giản như: viết báo dạng tin ngắn, viết truyện, làm thơ con cóc, vẽ tranh đơn giản ... Thế nhưng còn rất lâu nữa AI mới có thể thay thế được con người. Lý do là con người là 1 bộ siêu máy tính được thiết kế rất tốt với bộ não có khoảng 100 tỷ tế bào thần kinh. Các hệ thống AI tốt nhất hiện nay chạy Deep Learning cũng còn kém quá xa so với não người. Chưa kể các hệ thống siêu máy tính chạy rất tốn năng lượng, trong khi con người thì sử dụng một tài nguyên rất hạn chế. Thế nên sẽ còn khá lâu nữa máy móc mới thực sự vượt qua được con người.


Người ta vẫn nói, khi con người tạo ra được ASI (supper AI) thì con người đã bắt đầu có năng lực của chúa. Tuy vậy để vượt qua chúa thì sẽ còn rất lâu nữa.

Nguồn:

Chuyện gì cũng có thể sảy ra.