Bạn có tin vào “ông tơ bà nguyệt” ngày nay?

  1. Tình yêu

Mình thấy bây giờ thời đại phát triển mà vẫn còn nhiều "ông tơ bà nguyệt" nhỉ?

Từ khóa: 

tình yêu

Ý bạn là ông mai, bà mối á?

Nhớ tới mình

lại thấy buồn cười, chuyện là gần đây con T mới "làm mai" cho con V một anh (nói làm mai vậy thôi, chứ chỉ là kiểu giới thiệu bạn để tám chuyện chơi chơi thôi).

Anh kia nhiệt tình hát cho nó nghe để mở đầu cuộc trò chuyện. Thế mà con V chả nhắn được một câu cho đoàng hoàng. Kết quả là thế này đây:

received_3892387437505022

Một cuộc trò chuyện quá trời ngắn gọn =]]]

Ấy thế mà hôm trước con V lại nói với mình: " Có gì sau này tao nhờ con T làm mai cho một người".

Mình nói: "Thôi dẹp! Mày nhắn vậy thì ai mà dám giới thiệu gì nữa?"

Con T: "Cái con V này nó điên rồi!" (Nó vừa nói, vừa cười)

Trả lời

Ý bạn là ông mai, bà mối á?

Nhớ tới mình

lại thấy buồn cười, chuyện là gần đây con T mới "làm mai" cho con V một anh (nói làm mai vậy thôi, chứ chỉ là kiểu giới thiệu bạn để tám chuyện chơi chơi thôi).

Anh kia nhiệt tình hát cho nó nghe để mở đầu cuộc trò chuyện. Thế mà con V chả nhắn được một câu cho đoàng hoàng. Kết quả là thế này đây:

received_3892387437505022

Một cuộc trò chuyện quá trời ngắn gọn =]]]

Ấy thế mà hôm trước con V lại nói với mình: " Có gì sau này tao nhờ con T làm mai cho một người".

Mình nói: "Thôi dẹp! Mày nhắn vậy thì ai mà dám giới thiệu gì nữa?"

Con T: "Cái con V này nó điên rồi!" (Nó vừa nói, vừa cười)

haha tui thấy Tơ= tờ in tin đờ ơ đơ= Tinder :v