Tại sao ở Hàn Quốc có nhiều giáo phái, tín ngưỡng như vậy?

  1. Tôn giáo

  2. Xã hội

Nhớ hồi đi du lịch Hàn mà người ta cứ phát tờ rơi, thình thoảng còn bị kéo lại nghe truyền đạo. Xong tình hình dịch corona ở Hàn cũng tệ đi vì mấy cái tôn giáo đấy. Sao người Hàn sùng đạo vậy? Với cả nhiều giáo phái gì gì có khả năng là tà giáo sao mọc lên nhiều vậy?

Từ khóa: 

hàn quốc

,

tôn giáo

,

tôn giáo

,

xã hội

Câu hỏi rất hay. Mình sẽ trả lời nếu vẫn không có ai trả lời nhé. Câu trả lời này liên quan đến hai lời tiên tri. Một lời cách chúng ta 2700 năm và một lời cách 2000 năm. Nếu bạn chưa một lần đọc Kinh Thánh thì bạn sẽ khó có thể hiểu được và tin được.

Trả lời

Câu hỏi rất hay. Mình sẽ trả lời nếu vẫn không có ai trả lời nhé. Câu trả lời này liên quan đến hai lời tiên tri. Một lời cách chúng ta 2700 năm và một lời cách 2000 năm. Nếu bạn chưa một lần đọc Kinh Thánh thì bạn sẽ khó có thể hiểu được và tin được.

Mình xin trả lời câu hỏi này cùng bạn đọc. Mình cũng hy vọng rằng các bạn có thể tìm hiểu sâu sắc hơn nữa để có hiểu biết hơn nữa.Những điều mình chia sẻ cũng chỉ trong giới hạn.

Hàn Quốc một đất nước giành được độc lập sau thế chiến thứ 2, thoát khỏi sự cai trị của đế quốc Nhật. Đó là một đất nước hoang tàn và nghèo nàn sau chiến tranh, khí hậu khắc nhiệt và nghèo tài nguyên, nhưng nền kinh tế đã được vực dậy và phát triển thần kỳ trong khoảng 50 năm trở thành cường quốc kinh tế thế giới. Cùng với đó là sự phát triển bùng nổ của các tôn giáo, đặc biệt tăng nhanh chóng về số lượng. 

Đó không phải là thành tựu ngẫu nhiên, việc bùng nổ các tôn giáo ở Hàn Quốc cũng như vậy. Trên thế giới có rất nhiều người đọc Kinh Thánh, nhiều nhà thần học, thậm chí Newton cũng đã ghi chép về việc ông nhận biết được trong sách Esai chương 41 câu 2-4 và Khải Huyền chương số 7 câu số 1 đến câu số 3 có ghi chép tiên tri về sự việc Đức Chúa Trời sẽ đến trái đất này một lần nữa và đó là một đất nước ở đầu cùng đất Phương Đông vào thời đại cuối cùng. Sách Khải Huyền do sứ đồ Giăng ghi chép bởi được mặc thị (cho xem thấy trước những việc sẽ sảy ra ở thời đại cuối cùng) khi ông bị đày ở đảo Patmos thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, khi dóng sang phương đông thì đó là Hàn Quốc.

Như những người từng đọc Kinh Thánh thì đều biết rằng lời kết của Kinh Thánh khẳng định những lời đã chép là chân thật, Điều đó có nghĩa là lời tiên tri đó là thật. 

Đó chính là lý do HQ có nhiều tôn giáo. Như vừa mới nói lời tiên tri đó là chân thật, điều đó cũng đồng nghĩa với việc trong số rất nhiều các tôn giáo ấy chắc chắn phải có tôn giáo chân thật mà ứng nghiệm lời tiên tri KInh Thánh. Vì vậy các bạn nên đọc và tìm hiểu Kinh Thánh để hiểu biết đâu là chân thật và đâu là giả dối. Chân thật thì chỉ có một nhưng giả dối thì rất nhiều.