Bạn đã bao giờ đánh mất niềm tin ở chính mình?

  1. Phong cách sống

Bạn sẽ làm gì nếu một ngày bạn chẳng còn niềm tin gì ở chính bản thân mình nữa?

Từ khóa: 

phong cách sống

Gặp câu này nhiều vl, nói thật bạn cứ hỏi thế, một thời gian sau là nó hết. Bạn cứ yên tâm. Chừng nào tâm hồn con người chưa mất đi cái tôi (ego), thì bạn đừng hỏi câu dở hơi này. Cách giải quyết vấn đề ngắn hạn này là bạn nên ra ngoài giúp đỡ người khác, hoặc đi tập gym, thể dục thể thao,.. Nhằm update CHÍNH MÌNH. Chấm cmn hết.
Đơn giản vậy thôi.
Trả lời
Gặp câu này nhiều vl, nói thật bạn cứ hỏi thế, một thời gian sau là nó hết. Bạn cứ yên tâm. Chừng nào tâm hồn con người chưa mất đi cái tôi (ego), thì bạn đừng hỏi câu dở hơi này. Cách giải quyết vấn đề ngắn hạn này là bạn nên ra ngoài giúp đỡ người khác, hoặc đi tập gym, thể dục thể thao,.. Nhằm update CHÍNH MÌNH. Chấm cmn hết.
Đơn giản vậy thôi.
Nhàn cư vi bất thiện