1. Phong cách sống

Bạn đã hoàn thành bao nhiêu % kế hoạch năm của mình?

Năm nay, mình có tiến bộ hơn mọi năm. Đến hết tháng 9, mình đã hoàn thành khoảng 80% kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Mấy năm trước chưa năm nào mình làm được hơn 50% cả.

Nhưng năm nay cũng là năm phát sinh nhiều thứ ngoài dự kiến nhất, điển hình là: có vẻ mình sắp được gọi đi nghĩa vụ quân sự.

Còn các bạn đến thời điểm này hoàn thành được bao nhiêu % kế hoạch năm của mình rồi, có gì diễn ra ngoài dự đoán không?

Từ khóa: lập kế hoạch, Phong cách sống

Mình thì có vẻ mới chỉ hoàn thành được 60% kế hoạch liên quan đến công việc

Các kế hoạch liên quan đến cs cá nhân, du lịch thì đều miss hết rồi 

Trả lời

Mình thì có vẻ mới chỉ hoàn thành được 60% kế hoạch liên quan đến công việc

Các kế hoạch liên quan đến cs cá nhân, du lịch thì đều miss hết rồi