Nâng cao trình độ tiếng anh?

  1. Ngoại ngữ

Là sao học nhớ lâu từ vựng

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Mình biết mấy app học từ vựng kiểu flashcard khá hay, biết ng học dễ quên có thể nhắc lại như Anki, Lazybee

Trả lời

Mình biết mấy app học từ vựng kiểu flashcard khá hay, biết ng học dễ quên có thể nhắc lại như Anki, Lazybee

Có rất nhiều cách để bạn học từ vựng. Học mỗi ngày vài từ, học qua phim ảnh, học qua nhạc là những cách tương đối dễ để nhớ lâu.

Riêng mình thì cách dễ nhất để nhớ lâu từ vựng là hãy sử dụng đến nó. Mỗi lần học một từ nào mới (thường mình học ít thôi, 1 2 từ một lần thôi, vì ở thời điểm này tiếng Anh với mình học để trau dồi, biết thêm chứ không cần phải học nhanh và quyết liệt nữa) mình sẽ tìm mọi cách để nhồi vào sử dụng hàng ngày. Có thể sử dụng từ đó khi giao tiếp bằng tiếng Anh (nếu bạn có môi trường để nói tiếng Anh mỗi ngày) hoặc như mình thì hay viết nhật ký bằng tiếng Anh, sẽ tìm mọi cách để nhồi từ đấy vào một ngữ cảnh nào đó và sử dụng nó.

Theo mình thì, bạn nên:

  1. Mỗi ngày viết chính tả chục lần
  2. Dán từ ở những nơi liên quan trong nhà
  3. Dùng càng nhiều càng tốt: chit chat, email...
  4. Làm việc trong công ty đa quốc gia (có sếp nước ngoài càng tốt)
  5. Đi du lịch nước ngoài nhiều để có cơ hội thực hành tiếng Anh
  6. Đi định cư nước ngoài (nếu được)

Muốn nhớ lâu mình nghĩ quan trọng nhất là thường xuyên dùng. Nhưng bạn nên dùng nó đúng văn cảnh chứ thường xuyên dùng mà áp dụng nhiều lần sai chỗ thật không nên.