Bạn đã từng cãi nhau/tranh chấp với đồng nghiệp nào ở chỗ làm chưa?

  1. Kỹ năng mềm

Nếu trên đời này, chưa từng có ai 1 lần có mâu thuẫn/tranh chấp với đồng nghiệp chắc người đó sẽ là thiên thần quá :v

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Đã từng nhea. Chỗ làm của mình thì nữ nhiều, mà mình nhỏ tuổi nhất nên kiểu hay bị đì, sai vặt, mấy bả bị ai chửi cái gì xong kiếm mình xả giận . Mình cũng nhịn đến nỗi không nhịn được nữa thì tức nước vỡ bờ, mình nói ra hết ức chế trong lòng mình. 2 bên cãi nhau qua lại rồi được 1 thời gian sau thì sếp đuổi việc bà quản lý. Kết quả mình với mấy người còn lại làm việc vui vẻ vs nhau nhea ^^
Trả lời
Đã từng nhea. Chỗ làm của mình thì nữ nhiều, mà mình nhỏ tuổi nhất nên kiểu hay bị đì, sai vặt, mấy bả bị ai chửi cái gì xong kiếm mình xả giận . Mình cũng nhịn đến nỗi không nhịn được nữa thì tức nước vỡ bờ, mình nói ra hết ức chế trong lòng mình. 2 bên cãi nhau qua lại rồi được 1 thời gian sau thì sếp đuổi việc bà quản lý. Kết quả mình với mấy người còn lại làm việc vui vẻ vs nhau nhea ^^

Mình đã từng và kết cục không mấy tốt đẹp @@