Lần đầu tiên đi xin việc của bạn như thế nào, và bạn có rút ra được kinh nghiệm gì sau lần đó không?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Hướng nghiệp

Sinh viên năm 3 mà chưa 1 lần đi làm thêm, cũng chưa có kinh nghiệm gì trong việc xin việc chắc không có ai như mình nhỉ ^^

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

,

hướng nghiệp

Lần đầu đi xin việc mình nghĩ mình không được nhận vì chưa có kinh nghiệm và xin việc trái ngành nữa nhưng cuối cùng thì vân được nhận. Nên là cứ tin vào bản thân mình dù thế nào chăng nữa, phải nghĩ mình làm được, và tìm hiểu kỹ về công ty, đặc biệt là công việc mình sẽ đảm nhận. Đây là bí quyết chị phỏng vấn chia sẻ với mình.

Trả lời

Lần đầu đi xin việc mình nghĩ mình không được nhận vì chưa có kinh nghiệm và xin việc trái ngành nữa nhưng cuối cùng thì vân được nhận. Nên là cứ tin vào bản thân mình dù thế nào chăng nữa, phải nghĩ mình làm được, và tìm hiểu kỹ về công ty, đặc biệt là công việc mình sẽ đảm nhận. Đây là bí quyết chị phỏng vấn chia sẻ với mình.