Thái độ và Trình độ, cái nào quan trọng hơn?

Một câu hỏi mang tính chất nghị luận xã hội

Từ khóa: văn học, nghị luận, thái độ, Kỹ năng mềm

Có lẽ trình độ rất quan trọng nhưng vẫn ko bằng thái độ. 1 ng trình độ ko cao nhưng có chí cầu tiến, thái độ làm việc nghiêm túc thì sẽ chậm ban đầu nhưng về lâu dài sẽ tốt hơn vì trình độ sẽ dần đc cải thiện theo năm tháng. Trình độ thuộc về tích lũy, thái độ thuộc về bản chất. Tích lũy có thể tăng nhưng bản chất thì khó dời. Ko cầu thị, ko chăm chỉ, ỷ vào trình độ mà lên mặt, thái độ làm việc chỉ cho xong thì khó mà phát triển nhất là những công việc đòi hỏi phải làm nhóm. Chưa kể còn ảnh hưởng đến đồng nghiệp xung quanh.

Hai bên đều có điểm mạnh yếu riêng, nếu có đc ng có cả 2 thì quá tốt. Còn nếu ko thì, trong ngắn hạn nên chọn ng có trình độ, còn dài hạn, tất nhiên thái độ tốt nên đc ưu tiên hơn.

Trả lời

Có lẽ trình độ rất quan trọng nhưng vẫn ko bằng thái độ. 1 ng trình độ ko cao nhưng có chí cầu tiến, thái độ làm việc nghiêm túc thì sẽ chậm ban đầu nhưng về lâu dài sẽ tốt hơn vì trình độ sẽ dần đc cải thiện theo năm tháng. Trình độ thuộc về tích lũy, thái độ thuộc về bản chất. Tích lũy có thể tăng nhưng bản chất thì khó dời. Ko cầu thị, ko chăm chỉ, ỷ vào trình độ mà lên mặt, thái độ làm việc chỉ cho xong thì khó mà phát triển nhất là những công việc đòi hỏi phải làm nhóm. Chưa kể còn ảnh hưởng đến đồng nghiệp xung quanh.

Hai bên đều có điểm mạnh yếu riêng, nếu có đc ng có cả 2 thì quá tốt. Còn nếu ko thì, trong ngắn hạn nên chọn ng có trình độ, còn dài hạn, tất nhiên thái độ tốt nên đc ưu tiên hơn.

Nó cũng giống như câu có tài cũng cần phải có đức:))) nếu có trình độ mà thái độ cư xử hành động vô đạo đức thì........ Nhưng 1 người có đức và sống đối nhân xử thế như ( lưu bị) không cần tài vẫn được làm vua :))) vì được lòng người.

Cây mai có thể uốn cong nhưng không thể khiến nó trở thành cây hoa đào đúng nghĩa
Mình đã từng đc nghe 1 người sếp chuyên đi chọn ng cho các cty nói. Khôn mà không có chuyên môn thì chỉ là khôn vặt. Có chuyên môn mà không đủ khôn thì chỉ làm khổ lực. Trc tuyển chuyên môn sau mới dạy khôn. Mình nghĩ ngần ấy cũng đủ bạn hiểu rồi chưa.
Theo bản thân mình thấy, thì cả 2 đều có sự quan trọng nhất định và bổ xung lẫn nhau. Trình độ thể hiện cho bề ngoài sự việc và thái độ thể hiện cho cái tâm của sự việc.

Cũng tùy ngữ cảnh nào, nếu là trong tuyển dụng thì Thái độ là yếu tố quan trọng hơn. Bởi Trình độ có thể đào tạo được, còn thái độ thì không.

Dĩ nhiên là Thái độ

=> dù Trình độ của bạn hay cở nào thì Thái độ của bạn cũng sẽ đánh giá bạn được con người như thế nào😉

Cả thái độ và trình độ

Thái độ là yếu tố quan trọng vì nó chiếm 50% trong các yếu tố để bạn có được việc làm và giữ được công việc hiện tại

Thái độ vẫn là tất yếu