Có những cơ hội nào để du học theo hình thức vừa học vừa làm không?

  1. Du học

Từ khóa: 

du học

Có những học bổng theo kiểu giáo sư đó bạn, bạn qua đó làm trong phòng Lab của giáo sư, hoặc theo công trình nghiên cứu,... bạn vừa có lương vừa làm đề tài. Mình chưa biết bạn muốn du học ở cấp bậc nào.

Trả lời

Có những học bổng theo kiểu giáo sư đó bạn, bạn qua đó làm trong phòng Lab của giáo sư, hoặc theo công trình nghiên cứu,... bạn vừa có lương vừa làm đề tài. Mình chưa biết bạn muốn du học ở cấp bậc nào.

Mình đang đăng kí du học đài loan ở tỉnh mình nè

Có nhé

Mình thấy có nhiều công ty môi giới đi du học đến trường để giới thiệu nếu đăng kí thì có thể hỏi rõ hơn về hệ vừa học vừa làm.
Luôn luôn có nhé bạn. Nhật bản,vvvv