Điều mà bạn nuối tiếc nhất là gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Nuối tiếc nhất là không nói lên tình cảm cuả mình cho cô gái năm 17 tuổi. Sau này mới biết mình khó quên cô ấy, cô ấy là người tuyệt vời nhất. Cô ấy chẳng bao giờ chê mình xấu hay mình nghèo cả :((
Trả lời
Nuối tiếc nhất là không nói lên tình cảm cuả mình cho cô gái năm 17 tuổi. Sau này mới biết mình khó quên cô ấy, cô ấy là người tuyệt vời nhất. Cô ấy chẳng bao giờ chê mình xấu hay mình nghèo cả :((