Bạn đánh giá, nhận xét gì về nhóm hài Faptv?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mặc dù biết Faptv chỉ là nhóm hài với những sitcom nội dung ngắn nhưng thực sự nội dung của nó chưa chạm đến mình, nó khá là mờ nhạt, để tạo nên tiếng cười cũng chưa tới, diễn viên diễn chưa có cảm xúc.

Trả lời

Mặc dù biết Faptv chỉ là nhóm hài với những sitcom nội dung ngắn nhưng thực sự nội dung của nó chưa chạm đến mình, nó khá là mờ nhạt, để tạo nên tiếng cười cũng chưa tới, diễn viên diễn chưa có cảm xúc.